VIIDANDUS

Kõikjal ümbritsevad meid sildid ja viidad. Need märgid aitavad meil meelde jätta kohti ja marsruute ning leida tee soovitud sihtkohtadesse. Need võivad olla looduslikud märgid looduses või inimeste valmistatud tooted.

Tee leidmisel on kolm põhifunktsiooni: aidata orienteerumisel, suunata ja teavitada, parandada keskkonda ja hoiatada ohu eest. Lightmaker aitab teil kavandada ja lõpule viia kõikvõimalikke teeleidmise projekte, mida võib vaja minna, et aidata inimesi võõras keskkonnas orienteeruda. 

Analüüsime asukoha arhitektuurseid, esteetilisi ja kultuurilisi tegureid, ning kooskõlastame selle brändi identiteediga, et rahuldada nii klientide kui ka kasutajate vajadusi. 

Meie disainiprotsess põhineb meie visuaalse kommunikatsiooni oskustel ja teadmistel asjakohaste materjalide, meetodite ja tootmistehnoloogiate kohta.

Ruumide asukohad ja uste numeratsioon

Avalikus ruumis teede tähistamine